Back

ერთსართულიანი სახლები

ერთსართულიანი პატარა სახლის პროექტი – 50 კვ.მ (RP0030)

ერთსართულიანი პატარა სახლის პროექტი – 50 კვ.მ (RP0030)

ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი – 84 კვ,მ (RP0028)

ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი – 84 კვ,მ (RP0028)

ინდივიდუალური ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით – 284 კვ.მ. (RP0024)

ინდივიდუალური ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით – 284 კვ.მ. (RP0024)

ერთსართულიანი პატარა სახლის პროექტი – 50 კვ.მ (RP0030)

ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი – 84 კვ,მ (RP0028)

ინდივიდუალური ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი სარდაფით – 284 კვ.მ. (RP0024)